Detské ihrisko

  • Posted on: 12 September 2016
  • By: MustangRanč

Detské ihrisko je prístupné počas celého roku.
Detské ihrisko nemá stály dozor počas prevádzky, preto za bezpečnosť hrajúcich zodpovedá osoba, ktorá je z dieťaťom na ihrisku, alebo zákonný zástupca dieťaťa.

 

Kategória: