Jazdecká škola

  • Posted on: 12 September 2016
  • By: MustangRanč
  • Výučba jazdy na koni  
  • Vozenie detí  na koni
  • Vychádzky do prírody

Jazdecká školaPonúkame  hodiny jazdy pre deti a dospelých, pre začiatočníkov a pre pokročilých.

Výučba jazdy na koní sa prebieha s profesionálnym trénerom, ktorý sa venuje len celú hodinu pre jazdcov.

Naše kone sú trénovane metódou natural horsemanship, podľa metódu trénujeme aj našich jazdcov, aby vedeli vybudovať harmonický vzťah s koňom. Metóda nás naučí, ako pracovať so svojím koňom najviac účinne a efektívne, aby sme získali trvalé výsledky a úspech.

Natural Horsemanship - ( Prirodzený výcvik koní ) je v súčasnom uponáhľanom svete zabudnutou a zanedbanou formou výcviku koní a nevenuje sa mu dostatočná pozornosť ani napriek tomu, že práve vďaka prirodzenému výcviku sa kone stávajú pokojnejším, poslušnejším a pozornejším.

Najznámejším predstaviteľom Natural Horsemanshipu je Pat Parelli, ktorý zdôrazňuje, že pri výcviku vždy kôň musí byť stredobodom pozornosti a svet musíme vnímať z jeho pohľadu. Pokiaľ človek dokáže kontrolovať fyzickú, mentálnu a emocionálnu stránku svojej vlastnej osobnosti, je schopný využiť aj psychológiu koní a dorozumieť sa s nimi.

Celý výcvik je založený na prirodzenom správaní sa koní v stáde, vychádza z pozorovania koní v ich prirodzenom prostredí. Prirodzený prístup ku tréningu koní je efektívny so všetkými plemenami koní, všetkých odborov a všetkých štýlov jazdy, vrátane westernu, drezúry, parkúry, cross country, poľovníctva a polo. Je založený na rešpektovaní a láske ku koňom.

Program Parelliho umožňuje komukoľvek na akejkoľvek úrovni zabaviť sa s koňmi a dosiahnuť úžasné výsledky prirodzene. Jeho výcvik koní zabraňuje použitiu sily, strachu, tvrdej bitky, alebo mechanických výcvikových pomôcok v prospech lásky, komunikácie a dôveryhodnosti. Program Parelliho umožňuje milovníkom koní na všetkých úrovniach a disciplíny dosiahnutie úspechu bez síl, partnerstva bez dominancie, tímovú prácu bez strachu, ochotu bez zastrašovania, a harmóniu bez nátlaku.

Vychádzky do prírody realizujeme v skupinkách v prítomnosti trénera pre vyššiu bezpečnosť.


 

 

Kategória: